Nhiều người không biết Vovinam là gì, bộ môn này có điểm gì nổi bật. Vovinam là thuật ngữ viết tắt của “Võ Việt Nam” – một môn võ thuật phổ biến tại nước Việt. Được ra đời vào những năm 1930 bởi thầy Nguyễn Lộc,

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *