Sử dụng Quang Sáng để giảm sức mạnh của đối thủ

Khi đối mặt với các tướng bảo vệ hay hỗ trợ có khả năng làm tăng tốc độ di chuyển, tấn công hoặc hồi máu của đồng đội, hãy sử dụng Quang Sáng để giảm sức mạnh của họ. Điều này giúp cho đồng đội có thể tấn công một cách hiệu quả hơn và làm giảm khả năng phòng thủ của đối thủ.

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *