Nếu mọi người phát hiện trong giải đặc biệt xuất hiện số 0 ở giữa (chẳng hạn như 15023) thì đó chính là dấu hiệu báo sắp có số đề về đầu 0 đuôi 0. Lập dàn ngay trong ngày tần suất 8-12 ngày bao gồm các con số vừa soi cầu

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *